top of page

Çocuklar ve Topluluklarla Felsefe  (P4C)

 

Çocuklar ve Topluluklarla Felsefe Nedir?

 

1960’lı yıllarda, Amerikalı felsefe profesörü Matthew Lipman, derslerinde öğrencilerinin akıl yürütme becerilerinin yetersiz olduğunu gördükten sonra, doğru düşünmeyi öğrenmek için üniversite sıralarının geç olduğunun farkına varır. Bu farkındalıktan hareketle Lipman, Çocuklar İçin Felsefe (Philosophia for Children) pedagojisini geliştirir. Sokratik Diyalog yöntemi olan, başlangıçta karşımızdaki kişinin hiçbir şey bilmediği ve ona sorular sorarak düşünmesi ve sorgulaması temeline dayanır. P4C yönteminde “Soruşturan bir Topluluk” oluşturulur. Bu topluluğa soruları soran ve liderlik eden kişi “Kolaylaştırıcı” olarak adlandırılır. Kolaylaştırıcı tarafından yönlendirici sorular sorularak desteklenen soruşturma sırasında, kolaylaştırıcı soruşturmayı kontrol altında tutmaz. Kişiler soruşturma sırasında, sorular sormaya, sorular üzerinde düşüncelerini ifade etmeye ve birbirlerini dinlemeye yönlendirilirler. P4C ile bir insanın tüm yaşamı ve eğitim hayatı boyunca ihtiyaç duyacağı, eleştirel, yaratıcı, özenli, işbirlikçi düşünme becerileri gelişir, bu alanlara farkındalığı artar.

 

 

Çocuklar ve Topluluklarla Felsefenin Amaç ve Yararları

 

  • Eleştirel, Yaratıcı, Özenli ve İşbirlikçi Düşünme becerilerinin gelişmesi

  • Kendi farkındalığı, kendini ifade edebilme becerilerinin gelişimi ile özgüven kazanımı

  • Kişilere, olaylara ve durumlara farklı açılardan bakabilme

  • Kavramlar ve değerler hakkında akıl yürütebilme

  • Başkalarının düşüncelerini duyup değerlendirmeyi, o düşüncelere tarafsız olarak yaklaşmayı ve birlikte iş birliği içerisinde farklılıklara hoşgörü ile yaklaşmayı sağlaması

  • Argüman geliştirme becerisi kazandırmak

  • Mantık hatalarını tanıyabilmek ve itiraz geliştirebilme becerisi

  • Çocuklarda, bilgi alıcısı konumundan çıkıp, bilgi üreticisi konumuna geçiş – Düşünmeyi öğrenmek

  • Akademik ve iş performanslarında artış

  • Odaklanma güçlüğü yaşayan bireylerde zihnin daha odaklı çalışmasını desteklemek.

sun-white.png
bottom of page