top of page
Preschool Class

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama Nedir?

Yaratıcı drama, bir grubu oluşturan üyelerin yaşam deneyimlerinden yola çıkarak bir amacın, düşüncenin, doğaçlama, rol oynama vd. tekniklerden yararlanarak canlandırılmasıdır. Bu canlandırma süreçleri deneyimli bir eğitmen eşliğinde yürütülürken kendiliğindenliğe (spontaniteye), şimdi ve burada ilkesine, -mış gibi yapmaya dayalıdır ve yaratıcı dram, oyunun genel özelliklerinden doğrudan yararlanır.

 

 • Yaratıcı drama bir grup yaşantısıdır.

 • Yaratıcılık ön plana çıkarılır.

 • Amaç ve kazanımlara göre yürütülür.

 • Sonuç değil, süreç odaklıdır.

 • Özgürce deneyim kazanma ortamı yaratır.

 • Estetik yanı kuvvetlidir.

Yaratıcı Dramanın Amaç ve Yararları

 

 

 • Yaratıcılığı ve hayal gücünü geliştirmek

 • Eleştirel ve bağımsız düşünebilme becerisinin gelişmesi

 • Kendini tanıma, gerçekleştirme ve iletişim becerilerini geliştirmek

 • Sorumluluk duygusu ve empati geliştirmek

 • Birlikte çalışabilme ve iş birliği yapabilme becerilerini geliştirmek

 • Duyguların sağlıklı bir biçimde dışavurumunun gerçekleşmesi

 • Merak uyandırarak araştırma isteğini arttırmak

 • Oyun içinde öğrenmenin kolayca hayata geçirilmesi

bottom of page