top of page

Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama ile İletişim Becerileri
drama_yetişkin.png

İletişim becerileri denince ilk akla gelen empati, etkin dinleme, mesajın karşı tarafa doğru aktarılması, doğrudan iletişimin önemi gibi kilit kavramların sunumlar ve sayfalarca anlatılması yerine dramanın -mış gibi- yönü kullanılarak aktarılması. Kazanıma yönelik, takım oyunları ve etkinlikleri, kurumun dinamiklerine uygun doğaçlama çalışmaları ve akışa uygun üretim çalışmalarıyla bezenen drama eğitimidir. Eğitimin başından sonuna bir süreç yürütülür, süreç sonunda alınan geribildirim ile kazanımlar gözlemlenir.

  • Haftada 2 gün 6 saat olmak üzere 12 saatlik eğitim olarak planlanır.

Yaratıcı Drama ile Takım Olma

Kurumlarda takım ve ekip çalışmalarının önemi yadsınamaz. Takımın biz bilinci ile hareket edip ortak faydaya doğru yürümesi; hem çalışan memnuniyetini arttırmakta hem de kurumun verimini yükseltmektedir. Bu eğitimde; takımların -varsa- aralarındaki buzların eriyip hen kendilerini hem de takım arkadaşlarını farketmeleri sağlanır. Birlikte çalışmanın getireceği avantajların ve keyfin farkedilmesi amaçlanır. Kazanıma yönelik, takım oyunları ve etkinlikleri, kurumun dinamiklerine uygun doğaçlama çalışmaları ve akışa uygun üretim çalışmalarıyla bezenen drama eğitimidir. Eğitimin başından sonuna bir süreç yürütülür, süreç sonunda alınan geribildirim ile kazanımlar gözlemlenir.

  • Haftada 2 gün 6 saat olmak üzere 12 saatlik eğitim olarak planlanır.

Yaratıcı Drama ile Yaşantı Atölyesi

Kurumların çalışanlarına motivasyon amaçlı sunmayı tercih edeceği düzenli drama atölyeleridir. Haftalık buluşmalarda; gündemdeki bir konu, bazen bir edebiyat eseri, bazen iş hayatından bir deneyim, ya da bir seyehat rotası gibi hemen her alanda hayatı deneyimlemek, işin stresinden uzaklaşmak, ekipçe ortak paydada buluşulabileceğinin farkedilmesini sağlamak amaçlanır. Kazanıma yönelik, takım oyunları ve etkinlikleri, kurumun dinamiklerine uygun doğaçlama çalışmaları ve akışa uygun üretim çalışmalarıyla bezenen drama eğitimidir. Eğitimin başından sonuna bir süreç yürütülür, süreç sonunda alınan geribildirim ile kazanımlar gözlemlenir.

  • Haftada 1 gün 2 saat olmak üzere minimum 4 haftalık periyotlarla planlanır.

bottom of page