top of page

Topluluklarla Felsefe (P4C)

Düşünüyoruz O Halde Varız
kahkaha_2.jpg

P4C – Topluluklarla Felsefe metodolojisi kullanılarak, Sokratik soruşturma yöntemiyle, düzenli olarak felsefe sohbetleri gerçekleştirmek. Kurumların çalışanlarına motivasyon ve biz bilinci amaçlı sunabileceği bir etkinliktir. Katılımcıların idrak, anlama,kavrama, eleştirel düşünme, problem çözme becerileri gelişir ve iş hayatlarına olumlu geri dönüşü gözlenir. Bir probleme farklı açılardan bakabilme gücü artar. Çalışanların etkin dinleme, empati kurma becerileri gelişir.

  • Haftada 1 gün 2 saat olmak üzere en az 4 haftalık periyotlarla planlanır

bottom of page